Nå högre nivå med MatNat.org

MatNat.org finns som grupp på Facebook!

Följ oss här!

MatNat.org finns som kanal på Youtube!

Följ oss här!

Affisch. Finns även som hemladdningsbar PDF-fil under menyalternativet MatNat/Presentation. Skriv ut och sätt upp där den behövs, till exempel på ett bibliotek eller en skola, tack!

Lär dig matte och NO utan problem!

Allt verkar krångligt när man inte kan det. Det du lär dig att bemästra blir istället lätt! Genom att använda vårt enkla och pedagogiska verktyg online så kan du lätt och snabbt nå goda kunskaper och få höga betyg i matematik och de naturvetenskapliga ämnena!

Material utvecklat av proffs!

Materialet på MatNat är unikt, utvecklat av pedagoger och forskare för att det ska hålla högsta kvalité och hjälpa dig nå de kunskaper och betyg du är ute efter!

Använd alla dina sinnen i inlärningen!

Alla lär sig på olika sätt! Genom flera olika slags sätt att närma sig kunskap så blir det roligare, vackrare och mer lustfyllt att lära!

Matte och NO för alla!

För att lyckas i matematik och NO måste man inte vara ett geni! Klart att det underlättar, men alla kan förstå matematik och Naturvetenskap! Med hjälp av MatNat så kan du lyckas, om du vill, på ett mycket lättare sätt!