• Kemi

  Kemi är läran kring ämnens egenskaper och reaktioner. Det beskriver processer i levande celler och tillåter människor att utveckla nya material och läkemedel och ger oss möjligheter att lösa problem med energi och matresurser.

 • Fysik

  Fysik är vetenskapen om energi och materias struktur och funktion. Från den minsta kvark till enorma galaxhopar knyter krafter oss samman. Matematiska modeller förklarar de teoretiska sambanden inom fysiken.

 • Teknik

  Teknik är det ämne där vi använder kunskaper inom naturvetenskap för att skapa redskap och verktyg som hjälper oss att underlätta vårt vardagliga liv. Allt ifrån dragkedjor till byggnadskonstruktioner och rymdfärjor är teknik.

 • Biologi

  Biologi är läran om livet. Människor, djur och växter av alla slag delar på livets DNA och likheter mellan arter vittnar om vårt gemensamma ursprung. Att studera livets kretslopp är att blicka in i oändligheten.

 • Klimat och Miljö

  Klimat och Miljö är den viktiga vetenskapen om vår livsviktiga planet där vi människor bo. Vi har begränsat med resurser och vi behöver hitta sätt att leva tillsammans i solidaritet med vårt klimat och miljö.

 • Allmänt & Forskning

  Naturvetenskap har mycket gemensamt mellan ämnena och ofta finns det områden som gränsar till flera av ämnena. Den naturvetenskapliga metoden är densamma för alla ämnen och forskningen inom naturvetenskapen går till på ungefär samma sätt.