Doktorsavhandling Beyond Köhler Theory

Signerad doktorsavhandling av Thomas Hede

Stockholms universitet 2013

Ett fåtal exemplar

Om organiska föreningars ytaktiva egenskapers påverkan vid molndroppsbildning. Teoretiska studier utförda med molekyldynamiksimuleringar (MD) på nanostora kluster.

Beyond Köhler Theory - Thesis (Thomas Hede, 2013)

Pris: 100,00 SEK
Signerad doktorsavhandling (Thomas Hede, 2013) Stockholms universitet