Webshop på prov

Några saker i liten skala på prov

  • Signerade doktorsexamenböcker
  • T-shirts med tryck
  • Föredrag om atmosfärsvetenskap och klimatförändringar