Bygget av ett dokhus är en bra övning i Teknik!

LEGO är rolig teknik för alla åldrar! Friends LEGO har fler flickor som karaktärer och mer smådelar att leka fantasilekar med.