Är du smart?

Filmen beskriver hur man löser typiska uppgifter på vanliga IQ-test

Systematiskt arbete

Matematiker och naturvetare arbetar systematiskt för att nå ett resultat på det sätt som eliminerar så många felkällor som möjligt.

Säkerhetsföreskrifter Kemilaborationer

Här beskrivs de säkerhetsåtgärder man ska beakta i samband med kemilaborationer.

Labrapport instruktion

Ett dokument som beskriver hur man skriver en labrapport. Exemplet gäller främst kemi, men fungerar utmärkt för all naturvetenskap!